MR.DIY GRAND OPENING 765th STORE AT PERNIAGAAN KIARA MAS, PENDANG, KEDAH
MR.DIY is having a Grand Opening Event for the 765th store at Perniagaan Kiara Mas, Pendang